op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Βιώσιμη Ανάπτυξη ΚοινΣΕπ

Αλληλέγγυα Παιδεία , Φυσική Δόμηση, Συνεργατισμός, Ανακύκλωση - Επαναχρησιμοποίηση, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις bisimi_anaptyji_koinsep

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη ΚοινΣΕπ είναι Συλλογικού και Παραγωγικού σκοπού, η οποία δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση και επιμόρφωση στους φυσικούς τρόπους δόμησης και καλλιέργειας. Παρέχει υπηρεσίες στον τομέα του οικοτουρισμού. Επίσης, δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων του πρωτογενή τομέα.

"Ξεκινώντας με δύο άτομα, το cob.gr έφτασε να αριθμεί σήμερα μια συνεργαζόμενη ομάδα από 30 μηχανικούς και αρχιτέκτονες, άλλους τόσους φυσικούς χτίστες, 1.600 εθελοντές και 20.000 ανθρώπους να παρακολουθούν τις δραστηριότητές μας. Στον πυρήνα αυτής της ομάδας βρίσκεται ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που ασχολείται με τη φυσική δόμηση και τη βιωσιμότητα γενικότερα, χτίζοντας, εκπαιδεύοντας και "μολύνοντας" τον πολιτισμό μας με εστίες αειφορίας."

"Προσπαθώντας να υιοθετήσουμε και μια νομική/φορολογική υπόσταση για τις δραστηριότητές μας, επιλέξαμε το κοινωνικό συνεταιριστικό σχήμα που δίνει την ευχέρεια να δημιουργηθούν ομάδες παραγωγών, καταναλωτών κλπ. Σκεφτήκαμε μάλλον αφελώς ή ρομαντικά γιατί η πολιτεία αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, αποφάσισε να αντιμετωπίσει φορολογικά τις Κοιν.Σ.Επ. σαν τις οποιεσδήποτε άλλου είδους επιχειρήσεις, με τέλη επιτηδεύματος κλπ. Οπότε μάλλον έπρεπε να λειτουργήσουμε σαν σύλλογος. Προς το παρόν βέβαια είμαστε συνεταιρισμός και προσπαθούμε να ευθυγραμμιστούμε με το τρίτο άρθρο του καταστατικού μας, το οποίο και παραθέτουμε παρακάτω. Όσοι πιστοί..."

"Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων."

"Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων, πολιτισμός, κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης."

"Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα."

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

  1. Εκπαίδευση και επιμόρφωση στους φυσικούς τρόπους δόμησης, καλλιέργειας και βιώσιμων τεχνικών και τεχνολογιών. Λειτουργία κέντρου/ων εκπαίδευσης και πληροφόρησης, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα δίκτυα και οργανώσεις.
  2. Η δημιουργία «κοινότητας γνώσης» και τράπεζας πληροφοριών για τους εθελοντές δράσης στους τομείς της φυσικής δόμησης, της φυσικής καλλιέργειας, του περιβάλλοντος γενικότερα, του πολιτισμού, της κοινωνικής μέριμνας και ποιότητας ζωής, με οριζόντια επικοινωνία, δικτύωση και συμβουλευτική. Παρουσία στο διαδίκτυο με τη λειτουργία ιστοσελίδων πληροφοριακού χαρακτήρα, δημόσιων συζητήσεων και δημιουργία θεματικής πύλης η οποία θα λειτουργεί και ως βάση δεδομένων/ ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με αντικείμενο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης επιχειρηματικότητας.
  3. Ανέγερση, αναστύλωση ή αναπαλαίωση κτιρίων και λοιπών κατασκευών, αποκλειστικά με φυσικές μεθόδους και υλικά.
  4. Δημιουργία πιλοτικού οίκο-χωριού με βασικούς προσανατολισμούς να αναλωθούν όσο το δυνατόν λιγότεροι φυσικοί και οικονομικοί πόροι για να φτιαχτεί αλλά και να λειτουργεί με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος, να εξασφαλίζει οικονομική και ενεργειακή αυτονομία στους κατοίκους του και να προωθεί την οικονομική ανάπτυξη της γύρω περιοχής.
  5. Παροχή υπηρεσιών στον τομέα του οικό-τουρισμού και των εναλλακτικών παιδικών κατασκηνώσεων καθώς και των κατασκηνώσεων για ΑΜΕΑ.
  6. Παραγωγή και μεταποίηση/τυποποίηση και εμπορία προϊόντων του πρωτογενή τομέα με φυσικές μεθόδους. Συνεργασία με παραγωγούς και μεταποιητές με σκοπό την χωρίς μεσάζοντες συνεργασία, την εναλλακτική παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση των προϊόντων τους.
  7. Λειτουργία εντευκτηρίου χώρου όπου θα γίνεται ταυτόχρονη επίδειξη και διάθεση πρωτογενών και μεταποιημένων προϊόντων.
  8. Λειτουργία “φυσικών αγροκτημάτων” με κάθετη παραγωγή, μεταποίηση και χονδρική/λιανική διάθεση των προϊόντων τους.
  9. Η ένωση και δικτύωση των τοπικών καταναλωτικών οργανώσεων για την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διάδοση της υγιεινής διατροφής και την προώθηση των βιολογικών προϊόντων στις διατροφικές συνήθειες. Ανάπτυξη της συνεργασίας οικολόγων και βιοκαταναλωτών των μεγάλων αστικών κέντρων, με βιοκαλλιεργητές της ελληνικής υπαίθρου με σκοπό την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών προώθησης της παραγωγής προϊόντων υγιεινής διατροφής.
  10. Δημιουργία τράπεζας σπόρων παραδοσιακών ποικιλιών και δικτύου δωρεάν ανταλλαγής τους σε συνεργασία με τα αντίστοιχα δίκτυα.
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Βιώσιμη Ανάπτυξη / COB είναι δίκτυο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας που εδρεύει στη Θεσσαλία.

"Πιο "φυσικές" κατοικίες για πιο "φυσικούς" ανθρώπους."

biwsimi_anptuksi_koinsep

Στοιχεία επικοινωνίας:
Πατρόκλου 2, Λάρισα 412 22, Ελλάδα
Τηλ.: 2410-550853
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×