op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Τράπεζα Χρόνου - Εναλλακτικό Νόμισμα Ερμής

Τοπικά Εναλλακτικά Νομίσματα, Τράπεζες Χρόνου, Χαριστικά-Ανταλλακτικά Παζάρια

"Το Δίκτυο Αλληλεγγύης "Ανάσα" στο δήμο Κηφισιάς, σε καλωσορίζει στον ιστότοπο της Τράπεζας Χρόνου - Ερμής. 

Στην αυξανόμενη φτώχεια και τις δυσκολίες που καθημερινά βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, η λέξη αλληλεγγύη έχει γίνει συνώνυμη με την ελπίδα, τη δύναμη και συγχρόνως τρόπος αντίστασης. 

Από την αρχή της κρίσης, το δίκτυό μας έχει αναπτύξει σειρά κοινωνικών δράσεων, μεταξύ άλλων χαριστικά παζάρια, συλλογή - διάθεση τροφίμων και φαρμάκων, συμμετοχή στο κίνημα "χωρίς μεσάζοντες". 


Προχωρώντας ένα ακόμα βήμα εξειδίκευσε τις κατευθύνσεις του και έτσι σήμερα λειτουργούν Ομάδες Υγείας, Φαρμάκων, Τροφής, Παιδείας και Αλληλέγγυας Κοινωνικής Οικονομίας. Δημιούργημα της τελευταίας είναι η Τράπεζα Χρόνου - Ερμής. 

Η Τράπεζα Χρόνου είναι δίκτυο Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας και μια κοινωνική τράπεζα που δεν στηρίζεται στις εγχρήματες συναλλαγές και το κέρδος. Στόχο έχει να αντικαταστήσει το φόβο με την αισιοδοξία και να αποκαταστήσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 


Για μας μετράει ο άνθρωπος ως αξία και η ποιότητα της ζωής του. Πιστεύουμε ότι οι σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους δεν πρέπει να έχουν μοναδικό σκοπό το κέρδος. Η πρωτοβουλία μας αποσκοπεί ο καθένας και η καθεμιά να ανακαλύψει κρυμμένες δεξιότητες, τον πλούτο της προσφοράς, την αξία της υποστήριξης του συνανθρώπου. 

Λέμε όχι στην απομόνωση. Σκοπός μας είναι τα μέλη της τοπικής κοινωνίας μας να ξαναγνωρισθούν στη βάση της καλής πίστης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ώστε τα προβλήματα της οικονομικής και πολιτιστικής κρίσης να μη κακοφορμίζουν στους τέσσερεις τοίχους του σπιτιού μας.


Απαντάμε ναι στην προσφορά βοήθειας και στήριξης στις καθημερινές μας ανάγκες, αντλώντας από τη δεξαμενή των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των υπηρεσιών που διαθέτει η τράπεζά μας με αίσθημα αμοιβαιότητας. Πιστεύουμε ότι η Τράπεζα Χρόνου αποτελεί απάντηση στην απελπισία της ανεργίας και την κοινωνική περιθωριοποίηση. 

Επιθυμούμε να αγκαλιάσουμε και να εντάξουμε στην τράπεζά μας όλες της θετικές δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας μας που διψούν να συνεισφέρουν τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικές δράσεις."


Βασικές Αρχές

Η Τράπεζα δεν αποσκοπεί σε χρηματικό κέρδος. Η αποτίμηση των υπηρεσιών υπολογίζεται μόνο σε χρόνο, με ελάχιστη τιμή μονάδος την 1 ώρα και απαγορεύει, επί ποινή διαγραφής, οιαδήποτε χρηματική συναλλαγή.

Η τράπεζα προασπίζεται την αξιοπρέπεια των μελών της, δίνοντας σε όλους την δυνατότητα να προσφέρουν, κατά τις ικανότητές τους, σε αντάλλαγμα για τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες, χωρίς να γίνονται αποδέκτες δωρεάν εργασίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δίνεται η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να προσφέρουν, σε εθελοντική βάση, σε κοινωφελείς δράσεις που υλοποιεί η τράπεζα.
 
Η τράπεζα δεν προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό απέναντι στους επαγγελματίες, διότι απευθύνεται σε άτομα, που δεν έχουν χρηματικούς πόρους, ούτως ή άλλως, για να απευθυνθούν σε αυτούς . Εξάλλου, οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι βοηθητικές, με στόχο την διευκόλυνση της λειτουργικής καθημερινότητας των ατόμων, που διαβιούν στα όρια της επιβίωσης και την προαγωγή της μεταξύ τους αλληλεγγύης, της εμπιστοσύνης και φιλικής ανταλλαγής, ώστε να βγούν από την ανασφάλεια, τον φόβο και να πιστέψουν και πάλι στις δυνάμεις τους.
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να καλύπτουν κάθε πτυχή της καθημερινότητας, προϋποθέτουν επαρκή γνώση του αντικειμένου, αλλά όχι απαραίτητα την επαγγελματική επάρκεια. Αν αυτή υπάρχει, μπορεί να δηλωθεί με παραστατικά κατά την εγγραφή.
 
Η τράπεζα διευκολύνει την απευθείας επικοινωνία των μελών και τους παρέχει τις πληροφορίες που διαθέτει, σχετικά με τις υπηρεσίες, για να προβούν στην μεταξύ τους συναλλαγή, είτε διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου είναι αναρτημένες, είτε όχι, οπότε ενημερώνει τηλεφωνικά τα μέλη της. Ωστόσο, ουδεμία ευθύνη φέρει, τόσο για τις πληροφορίες που της παρέχονται, όσο και για την έκβαση και την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, της συνέπειας στα συμφωνηθέντα και ενδεχόμενες ζημιές ή ατυχήματα κατά την παροχή της υπηρεσίας.
 
Η Τράπεζα δύναται να αφαιρεί προσβλητικά, ρατσιστικά, παραπλανητικά περιεχόμενα που αντιβαίνουν στην καλή πίστη και τον αλληλοσεβασμό των μελών.
 
Η ισορροπία χρέωσης-πίστωσης των λογαριασμών, πρέπει να επιδιώκεται, χάριν της κοινωνικής ειρήνης και της αρχής της ισοτιμίας των μελών. Για τον λόγο αυτό, όταν η διαφορά χρέωσης-πίστωσης  είναι μεγαλύτερη των 10 ωρών, ειδοποιείται το σύστημα και δεν γίνονται άλλες καταχωρήσεις, μέχρι να αποκατασταθεί το ισοζύγιο.
 
Κατ’εξαίρεση, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας, η διοικούσα επιτροπή μπορεί, με αιτιολογημένη εγγράφως απόφαση να παρακάμπτει αυτόν τον κανόνα, κατόπιν αιτήματος του μέλους που το έχει ανάγκη.
 
Ο αποδέκτης της υπηρεσίας υποχρεούται εντός 24 ωρών να την καταχωρήσει με τον προσωπικό του κωδικό στο σύστημα , ώστε να χρεωθεί ο ίδιος και αυτόματα να πιστωθεί ο πάροχος την ώρα που δαπανήθηκε. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να απευθύνονται στην διοικούσα επιτροπή για την άμεση επίλυση της διαφοράς. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση.
 
Η ευθύνη για την αξιοπιστία των πληροφοριών και την διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, βαρύνει αποκλειστικά τους εμπλεκόμενους. Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες που συμφωνούνται, πρέπει να είναι σύννομες και να μην αντιβαίνουν στα συναλλακτικά και στα χρηστά ήθη. Αν η παρεχόμενη υπηρεσία προϋποθέτει, αναλώσιμα ή άλλα υλικά, είναι ευθύνη του λήπτη , να τα παρέχει στο μέλος που τον εξυπηρετεί.
 
Ολες οι υπηρεσίες, πνευματικές ή χειρονακτικές, εξειδικευμένες ή όχι, με γνώμονα την αλληλεγγύη, έχουν ίση αξία, με μονάδα μέτρησης μόνο τον χρόνο . Κάθε ενήλικας, εργαζόμενος ή μη, συνταξιούχος, φοιτητής, επαγγελματίας, που κατοικεί ή δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Κηφισιάς, έχει δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής στην τράπεζα, με τον όρο της έγγραφης αποδοχής του παρόντα  κανονισμού της λειτουργίας της τράπεζας.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 20, Κηφισιά 145 62, Ελλάδα
trapezaermis@gmail.com Τηλ.: 210 8078353
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×