op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Πρωτοβουλία Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης - Εναλλακτικό Νόμισμα Καλαύριο

Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τοπικά Εναλλακτικά Νομίσματα

"Όλοι γνωρίζουμε την οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας και πόσο αυτό έχει επηρεάσει τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Πολλοί τομείς της οικονομικής ζωής έχουν πλέον νεκρώσει ή υπολειτουργούν. Για την βοήθεια των πολιτών γίνονται ήδη κινήσεις βοήθειας και αλληλεγγύης από την εκκλησία και τους Δήμους, σε τρόφιμα και ρουχισμό ή και οικονομικές ενισχύσεις στους ασθενέστερους οικονομικά. Όμως αυτό δεν αρκεί.  Η ζωή ΠΡΕΠΕΙ να συνεχιστεί  και το δικαίωμα απόκτησης αγαθών πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει για όλους.

Το ανταλλακτικό εμπόριο σε πολλά μέρη της γης έχει δώσει διεξόδους στα αδιέξοδα που δημιουργεί η επίσημη οικονομία. Ο λαός της Αργεντινής, κατά τη διάρκεια της εκεί κρίσης,  επιβίωσε χάρη σε αυτό.  Πολλά μέρη στην Ελλάδα σήμερα (Βόλος, Πάτρα, Ιεράπετρα ,Τήνος, Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Αθήνα) και σε  όλο τον κόσμο  (Βραζιλία,  Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία κλπ), ήδη το  εφαρμόζουν επιτυχημένα, σε απίστευτα μεγάλο αριθμό προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι γονείς και οι παππούδες μας επίσης είχαν την ανταλλακτική οικονομία στην καθημερινότητά τους έχοντας σπάνια την ανάγκη του χρήματος. Οι τοπικές κοινωνίες δηλαδή,  για να επιβιώσουν και να  διευκολύνουν τις  συναλλαγές τους,  δημιουργούν εναλλακτικές  οικονομικές δραστηριότητες παράλληλα με τον συνηθισμένο τρόπο συναλλαγής που είναι το χρήμα. Για να καλύψουν μέρος των αναγκών τους  ανταλλάσσουν προϊόντα και υπηρεσίες, την αξία των οποίων την καθορίζουν οι ίδιοι, ορίζοντας μια δική τους μονάδα συναλλαγής, ένα δικό τους « κοινωνικό νόμισμα» .Με τη βοήθεια της  τεχνολογίας υπάρχει η δυνατότητα αυτό το «νόμισμα» να μην τυπώνεται, αλλά να καταγράφεται σαν μονάδες σε ένα υπολογιστή. Κάθε  άτομο μπορεί να συγκεντρώνει μονάδες προσφέροντας αγαθά και υπηρεσίες ή να καταναλώνει μονάδες καλύπτοντας τις δικές του ανάγκες.

Το «πεδίο δράσης» της ανταλλακτικής οικονομίας είναι σχεδόν απεριόριστο και η βελτίωση της καθημερινότητας σημαντικότατη. Π.χ. ο Γιώργος καλλιεργεί στον κήπο του πορτοκάλια και χρειάζεται σήμερα παπούτσια.  Εάν πληρώσει σήμερα με μετρητά για τα παπούτσια δεν θα του μείνουν χρήματα για το ενοίκιο του παιδιού του που σπουδάζει σε άλλη πόλη.  Η Μαρία καλλιεργεί ντομάτες και χρειάζεται μία γαλοπούλα για τα Χριστούγεννα και ένα τετράδιο για το παιδί της σήμερα.

Ο οδοντίατρος θέλει πορτοκάλια και ντομάτες και προσφέρει αντίστοιχα υπηρεσίες. Αλλά και το χαρτοπωλείο της γειτονιάς μπορεί να πουλήσει το τετράδιο έναντι κάποιας έκπτωσης στα μέλη της ανταλλακτικής οικονομίας και έτσι να προσελκύσει μεγαλύτερη πελατεία στο μαγαζί του.  Ακόμη πχ ο Γιώργος βοηθάει τον Κώστα στον κήπο του και ένα άλλο μέλος προσφέρει μαθήματα στο παιδί του Γιώργου και ούτω καθεξής.

Στα σπίτια μας μπορεί να έχουμε πολλά αντικείμενα που δεν τα χρησιμοποιούμε και τα θεωρούμε άχρηστα.  Για κάποιον άλλον όμως μπορεί να είναι χρήσιμα.  Εάν λοιπόν πραγματοποιηθούν ανταλλαγές μεταξύ μελών,  τότε ο κάθε ένας θα μπορεί να έχει αυτό που χρειάζεται όταν το χρειάζεται. Η οργάνωση όλων αυτών των συναλλαγών γίνεται με την τεχνολογία και την εθελοντική προσφορά εργασίας από μέλη του δικτύου.Έτσι  μπορεί να μας μείνει πολύ περισσότερο επίσημο τυπωμένο χρήμα για συναλλαγές που δεν πραγματοποιούνται διαφορετικά (τράπεζες, λογαριασμούς, φόρους κλπ), μειώνεται η ανεργία και η οικονομική ζωή ξαναρχίζει ν’  ανθίζει με πολύ λιγότερους περιορισμούς απ’ αυτούς που μας επιβάλλονται.

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε μονόδρομο ΚΑΙ για τον τόπο μας την έναρξη μιας προσπάθειας αποκατάστασης των ισορροπιών, με μία δράση έμπρακτης αλληλεγγύης εθελοντών πολιτών, οργανώνοντας την  Πρωτοβουλία ανταλλαγών και αλληλεγγύης με λογιστικό νόμισμα το ΚΑΛΑΥΡΙΟ.   Πιστεύουμε ότι αυτή η δράση θα λειτουργήσει θετικά για το ατομικό, το συλλογικό και το κοινωνικό όφελος.

Το Καλαύριο δεν υποκαθιστά τον υπάρχοντα τρόπο λειτουργίας της οικονομίας.  Είναι ένας λογιστικός τρόπος για να αποτιμάται η προσφορά των μελών στην εν λόγω κοινωνική δράση.

 Στόχος μας είναι η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων, συνεργασίας, εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των συμπολιτών μας με την  ανταλλαγή υπηρεσιών, αντικειμένων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων), ιδιοκατασκευών, τροφίμων και ό,τι άλλο θέλει να προσφέρει το κάθε συμμετέχων μέλος.  Η πρωτοβουλία ανταλλαγών και αλληλεγγύης δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ούτε για την εν λόγω δράση, ούτε για τα μέλη της.  Τουναντίον μέσω των δραστηριοτήτων της θέλει να στείλει ένα μήνυμα αγάπης στη ζωή, στον άνθρωπο , στο περιβάλλον, στον πολιτισμό.

Η κίνηση αυτή  δεν είναι ενάντια στους επαγγελματίες και εμπόρους, αφού σήμερα όποιος που δεν έχει ευρώ, δεν αγοράζει προϊόντα αλλά ούτε χρησιμοποιεί υπηρεσίες.

Ανακεφαλαιώνοντας, τα πλεονεκτήματα την ανταλλακτικής οικονομίας είναι παρά πολλά:

Διαμορφώνονται  φιλικότερες κοινωνικές  σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.

Δεν αποκλείεται κανείς από την εν λόγω δράση αφού και οι  έμποροι μπορούν να συμμετάσχουν σαν φυσικά πρόσωπα λειτουργώντας όπως τα υπόλοιπα μέλη.

Απελευθερώνει οικονομικούς πόρους που η επίσημη οικονομία εμποδίζει. π.χ. πολύς κόσμος μαγειρεύει ωραία, πλέκει, διδάσκει, έχει γνώσεις συντήρησης σπιτιών και αποκατάσταση βλαβών,  αλλά δεν ασκεί αυτή τη δεξιότητα σαν επάγγελμα, δυνατότητα που του δίνει η ανταλλακτική οικονομία.

Βοηθάει στο  περιορισμό των συνεπειών  της  ανεργίας, αφού κάθε άνεργος είναι ανά πάσα στιγμή χρήσιμος, ενώ μπορεί να καλύψει μέρος των αναγκών του.

Μειώνει τις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, αφού αυτές ορίζονται από τα συναλλασσόμενα μέλη.

Μειώνει τις συνέπειες που μπορεί να φέρει μια πιθανή χρεοκοπία της επίσημης οικονομίας  της χώρας, καθώς η οικονομική ζωή μπορεί να συνεχιστεί ανεξάρτητα από το χρήμα που κυκλοφορεί.

Μένει πολύ περισσότερο τυπωμένο χρήμα για συναλλαγές που δεν πραγματοποιούνται διαφορετικά (τράπεζες, λογαριασμούς, φόρους κλπ).

Γίνεται επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων και μειώνεται ο όγκος των σκουπιδιών με θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον.

Ενισχύεται η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.

Φυσικά όλα αυτά δεν αλλάζουν απ την μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται εξοικείωση-εμπειρία-συντονισμός-τιμιότητα.  Η δύναμη του δικτύου συναρτάται με τον αριθμό των μελών που συμμετέχουν σε αυτό.  Έτσι, είναι πιθανότερο να βρεις το αγαθό ή την υπηρεσία που αναζητάς.

Αρχικά θα πραγματοποιηθούν δύο ενημερωτικές συναντήσεις, μία στον Πόρο και μία στον Γαλατά, για  την κίνησή μας.  Η πραγματοποίηση των ανταλλαγών (παζάρια)  θα γίνεται σε χώρους που θα μας παραχωρούνται από τις δημοτικές αρχές των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας ή και κατ’ ιδίαν με την έκδοση αποδείξεων όπως προαναφέραμε.

Η ενημέρωση των μελών της Πρωτοβουλίας για τις συναντήσεις μας και τα παζάρια που θα διοργανώνονται ,θα γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα (mail) ή τηλεφωνική επικοινωνία.  Επίσης μέσω της ιστοσελίδας kalavrio.blogspot.com στην οποία θα δημοσιεύονται όλα τα νέα και οι αγγελίες.  Ακόμη θα κυκλοφορούν στον Πόρο και τον Γαλατά αφίσες για την ενημέρωση όλων των συμπολιτών μας.

Η εγγραφή των μελών θα γίνεται είτε κατά την ενημερωτική συνάντηση, είτε κατά την διάρκεια κάθε παζαριού.  Εσείς το μόνο που πρέπει να σκεφθείτε είναι ποιες είναι οι ανάγκες σας και τι μπορείτε να προσφέρεται για να τις καλύψετε.

Σας περιμένουμε όλους! Με καλή διάθεση, προθυμία,  ανοιχτό μυαλό και κυρίως…. χωρίς λεφτά στην τσέπη.   Δεν πρέπει ν αφήσουμε την οικονομική κρίση να καταστρέψει τις ζωές μας."

Η Πρωτοβουλία Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης - Εναλλακτικό Νόμισμα Καλαύριο είναι δίκτυο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Αττική.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Πόρος 180 20, Ελλάδα
kalavrio@gmail.com http://syllogospolitonporou.blogspot.gr https://www.facebook.com/poroscineclub
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×