op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΜΑΖΙ Ελληνική Εταιρία Διαταραχών Διάθεσης, Ομάδες Αυτοβοήθειας

Αλληλέγγυα Υγεία , Αντιρατσιστικές - Αντιφασιστικές Οργανώσεις, Φεστιβάλ, Εθελοντικές Οργανώσεις, Συνεργατικά - Αυτόνομα ΜΜΕ, Εκδόσεις, Εναλλακτικά Έντυπα - Ιστοσελίδες, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα

To ΜΑΖΙ- Ελληνική Εταιρία Διαταραχών Διάθεσης, Ομάδες Αυτοβοήθειας αποτελεί δίκτυο Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Aθήνα. 
Δεν είμαι μόνος,

δεν θα το περάσω μόνος,

θα το περάσουμε ΜΑΖΙ.

Γιατί κανείς δεν θέλει να είναι μόνος... 

Ποιοι είμαστε:

Η Ελληνική Εταιρεία Διαταραχών Διάθεσης “ΜΑΖΙ” είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, ένας σύλλογος εθελοντών που συγκροτείται κατά πλειονότητα από άτομα με προσωπική εμπειρία (ασθενείς και συγγενείς) με τις Διαταραχές Διάθεσης (κατάθλιψη και διπολική διαταραχή).

Το ΜΑΖΙ ιδρύθηκε το 2010 και είναι αναγνωρισμένο ως Φορέας Κοινωνικής Φροντίδας ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αριθμός μητρώου: 09311ΦΣΕ12014Ο67Ν 1148) και ως Εθελοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση (αριθμός μητρώου: 09311ΦΣΕ12014Ο67Ν 1032).

Λειτουργεί με την επιστημονκή ευθύνη της κας Αγγελικής Μενεδιάτου, Ψυχολόγου, Μ.Α. Κλινικής Ψυχολογίας.

Το ΜΑΖΙ στηρίζει τη λειτουργία του στις συνδρομές των μελών του και στις δωρεές.
Δεν διαθέτει δικό του λειτουργικό χώρο. Οι ομάδες αυτοβοήθειας φιλοξενούνται σε διάφορους χώρους.

Στόχος του ΜΑΖΙ:

Σκοπός του Σωματείου είναι η στήριξη, η ενδυνάμωση και η ενημέρωση των ατόμων που πάσχουν από Διαταραχή Διάθεσης καθώς και των οικογενειών και φίλων των ατόμων αυτών.
Το βασικό όχημα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η δημιουργία και η υποστήριξη ομάδων αυτοβοήθειας των ατόμων με Διαταραχή Διάθεσης, των φίλων και των οικογενειών τους. Σε διάφορες χώρες του εξωτερικού οι ομάδες αυτού του είδους (self-help ή support groups) μετρούν ήδη αρκετά χρόνια εμπειρίας και έχουν αποδείξει την σημασία τους για την αποτελεσματικότερη αυτοδιαχείριση των Διαταραχών Διάθεσης (συμπληρωματικά με την όποια θεραπευτική αντιμετώπιση). Το ΜΑΖΙ φιλοδοξεί να αναπληρώσει αυτό το κενό στην Ελλάδα, δημιουργώντας ομάδες αυτοβοήθειας, αρχικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και προοδευτικά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ο τελικός στόχος είναι η δημιουργία και η υποστήριξη ενός πανελλαδικού δικτύου περιφερειακών παραρτημάτων ενδυνάμωσης των ατόμων με Διαταραχή Διάθεσης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.
Το όραμα μας δεν σταματά όμως εδώ! Άλλοι στόχοι μας είναι:
- η δημιουργία   προγραμμάτων και δραστηριοτήτων  ψυχοεκπαίδευσης ή/και ενημέρωσης σχετικά με την πρόληψη, τη διάγνωση, την αυτοδιαχείριση και την θεραπεία των Διαταραχών Διάθεσης. Τα προγράμματα  θα αποβλέπουν  στην υπεύθυνη πληροφόρηση των πασχόντων, των οικογενειών τους, των επαγγελματιών ψυχικής υγείας αλλά και της κοινωνίας στο σύνολό της.
- συγγραφή  και μετάφραση πληροφοριακού  υλικού σχετικό με τις Διαταραχές Διάθεσης. Η συγγραφή έχει ήδη αρχίσει, το υλικό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσα από τον ιστότοπο (site) μας σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. Προοδευτικά θα εμπλουτίζεται και θα εξελίσσεται.
- στήριξη, προαγωγή και εκπόνηση επιστημονικής έρευνας σχετικά με τις Διαταραχές Διάθεσης.
- προάσπιση  και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με Διαταραχή Διάθεσης  και   καταπολέμηση της προκατάληψης, των στερεοτύπων και του στίγματος της ψυχικής ασθένειας. 
- ανάπτυξη συνεργασίας και αλληλεγγύης με συναφείς ελληνικές και διεθνείς ενώσεις και οργανώσεις καθώς και με επιστημονικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα.
- συνεργασία με εθελοντές καταρτισμένους επαγγελματίες ψυχικής και γενικής υγείας για την πραγματοποίηση ενημερωτικών ημερίδων και τον εμπλουτισμό της πληροφοριακής βάσης του ιστότοπου (site).

Τι είναι η ομάδα αυτοβοήθειας;

Είναι μια ομάδα που αποτελείται από άτομα που συναντιούνται σε συστηματική βάση για να αλληλοβοηθηθούν ώστε να διαχειριστούν ένα κοινό πρόβλημα της ζωής τους. 

Οι ομάδες αυτοβοήθειας του ΜΑΖΙ έχουν οργανωθεί στα πρότυπα της DBSA, με τις κατάλληλες στα δεδομένα της Ελλάδας προσαρμογές. Πρόσφατα η DBSA αναγνώρισε το ΜΑΖΙ ως επίσημο "παράρτημα" της στην Ελλάδα. Η DBSA (Depression and Bipolar Support Alliance, ελεύθερη μετάφραση: Συμμαχία Υποστήριξης για την Κατάθλιψη και τη Διπολική Διαταραχή) είναι οργάνωση που διοικείται κατά 50% και παραπάνω από άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη και διπολική διαταραχή και οργανώνει ομάδες αυτοβοήθειας που συντονίζονται από τους ίδιους τους ασθενείς (αλλιώς λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας). Δραστηριοποιείται σε εθνικό επίπεδο στην Αμερική. 

Τι γίνεται σε μια ομάδα αυτοβοήθειας του ΜΑΖΙ; 

Στις συναντήσεις των ομάδων αυτoβοήθειας, οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις εμπειρίες τους, τα προσωπικά τους συναισθήματα, την ενημέρωση που έχει ο καθένας και τις στρατηγικές που έχουν αναπτύξει προκειμένου να αντιμετωπίζουν την κατάθλιψη ή τη διπολική διαταραχή. Πρόκειται δηλαδή για αλληλο-υποστήριξη μέσω της ανταλλαγής προσωπικών εμπειριών, γνώσης, προβληματισμών, ανησυχιών, στρατηγικών.

Οι ομάδες αυτές δεν επιτελούν θεραπευτικό κλινικό ρόλο και άρα δεν υποκαθιστούν ή αντικαθιστούν την θεραπεία των συμμετεχόντων (φαρμακευτική, ψυχιατρική, ψυχοθεραπευτική). 
Οι ομάδες λειτουργούν σύμφωνα με κάποιους βασικούς κανόνες, με τους οποίους καλούνται να συμφωνήσουν όλοι οι συμμετέχοντες.
Οι ομάδες είναι αυτοσυντονιζόμενες από εθελοντές – μη ειδικούς που είναι και οι ίδιοι άτομα με εμπειρία με την κατάθλιψη ή τη διπολική διαταραχή και οι οποίοι εκπαιδεύονται και υποστηρίζονται από το ΜΑΖΙ. 

Μπορούν να συμμετέχουν άντρες και γυναίκες άνω των 18 ετών με διεγνωσμένη κατάθλιψη ή διπολική διαταραχή. Επίσης, όποιοι νιώθουν διάχυτη ψυχική δυσθυμία, χωρίς να έχουν απαραίτητα διάγνωση ή να έχουν έρθει σε επαφή με ειδικούς ψυχικής υγείας.
Συναντήσεις: 1 φορά την εβδομάδα, με διάρκεια 3 ώρες.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων (ανά συνάντηση): 15 άτομα

Είναι αποτελεσματικές οι ομάδες αυτοβοήθειας;

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας αναδεικνύει ποικίλα οφέλη από τη συμμετοχή σε ομάδες αυτοβοήθειας, όπως μείωση των συμπτωμάτων, ανάπτυξη ελπίδας και αισιοδοξίας, μείωση αισθήματος απομόνωσης / μοναξιάς, καλύτερη γνώση για το πρόβλημα, αποδοχή κατάστασης και μείωση άγχους για την ίδια την διαταραχή, αύξηση αίσθησης ασφάλειας, αυτοαποτελεσματικότητας και αυτοεκτίμησης, μείωση επηρεασμού από το στίγμα, αύξηση ικανότητας αυτοδιαχείρισης και αυτοφροντίδας, ενδυνάμωση.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως οι μελέτες αναδεικνύουν ένα καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα της ομάδας αυτοβοήθειας: τη συχνή και μακρόχρονη συμμετοχή. 

Με τα λόγια των ίδιων των συμμετεχόντων:
“Χωρίς την ομάδα αυτοβοήθειας, θα θεωρούσα τη ζωή μου μια αποτυχία. Έχω βρει νόημα και σκοπό στη ζωή μου”.
“Νόμιζα ότι η αυτοβοήθεια είναι ένα σωρό δυστυχισμένων ανθρώπων που μοιράζονται τη μιζέρια τους και κάνουν ο ένας τον άλλο να νιώθει χειρότερα. Είναι ακριβώς  το αντίθετο, μπορεί να νιώσεις μεγάλη ανάταση”.
“ Βρήκα την ομάδα αυτοβοήθειας στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου, ήμουν τελείως κάτω. Με τη βοήθεια της ομάδας, κέρδισα πίσω τη ζωή μου. Παλεύω με την ασθένεια μου τον περισσότερο καιρό, αλλά είμαι λειτουργικός και έχω πάλι όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες”.
“Νομίζω πως ο λόγος που ένιωθα τόσο καταθλιπτικά ήταν ότι ένιωθα αποκλεισμένη από όλους, ακόμη και από την οικογένεια μου. Βρίσκοντας ανθρώπους που με δέχτηκαν γι αυτό που είμαι... η αξία αυτή είναι ανεκτίμητη”.

Έργο:
Το ΜΑΖΙ έχει οργανώσει (χωρίς καμία εξωτερική οικονομική βοήθεια) συνολικά 5 ομάδες αυτοβοήθειας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Δράμα (με εξαίρεση τη Δράμα, οι ομάδες υπάρχουν ανελλιπώς μέχρι σήμερα).
Έχουν εκπαιδευτεί συνολικά 12 συντονιστές ομάδων αυτοβοήθειας.
Έχει οργανώσει 3 ενημερωτικές ημερίδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Δράμα.
Διατηρεί site και σελίδα στο facebook με πλούσιο ενημερωτικό υλικό. Το forum αριθμεί πάνω από 700 πραγματικούς μοναδικούς χρήστες.
Το ΜΑΖΙ ξεκίνησε με 21 ιδρυτικά μέλη και σήμερα αριθμεί πάνω από 180 μέλη, στη συντριπτική τους πλειονότητα άτομα με εμπειρία με κάποια από τις διαταραχές διάθεσης.
Διαδικτυακή ομάδα αυτοβοήθειας στο facebook: 185 μέλη
Έχει συνεργαστεί με την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, την Έδρα – Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ευπαθών Ομάδων, την ΚΙΝΑΨΥ, το Σωματείο Αυτοεκπροσώπηση και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής.
Συμμετείχε με περίπτερο ενημέρωσης σε Φεστιβάλ Εθελοντικών Οργανώσεων (Wonder Festival).
Συμμετοχή στη συγγραφή πρωτότυπου θεατρικού έργου για τη διπολική διαταραχή (“Κόλαφος εν Λευκώ”, Καλλιτεχνική ομάδα “Αλισίβα”, Θέατρο 104, Οκτώβριος 2013)

- Πρόγραμμα “Πολίτες ενάντια στην Κατάθλιψη” (2014-2016)

Το ΜΑΖΙ συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα "Πολίτες ενάντια στην κατάθλιψη" (Αυτοβοήθεια, Δικτύωση και Θεραπευτική Υποστήριξη στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης σε αστικές και νησιωτικές περιοχές).
Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ). Εταίρος στο πρόγραμμα, εκτός από το ΜΑΖΙ, είναι ο φορέας Salten Psychiatric Centre του Bodo της Νορβηγίας.
Πέρα από τους εταίρους, το πρόγραμμα υποστηρίζουν:
Γενικό Φιλόπτωχο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Β. Αττικής
European Network for Training and Research in Mental Health ENTER
European Alliance Against Depression (EAAD)
Το ερευνητικό τμήμα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Maison Blanche στο Παρίσι στον τομέα της αξιολόγησης του προγράμματος
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Στο Κόκκινο 105.5 και το tvxs.gr
Το Πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης – ενός ολοένα αυξανόμενου προβλήματος – στη χώρα μας, επενδύοντας σε καινοτόμες δράσεις.
Πιο συγκεκριμένα, οι δύο βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:
Η εκπαίδευση ατόμων με προσωπικό βίωμα κατάθλιψης (“ειδικοί από εμπειρία” - experts by experience) στο συντονισμό ομάδων αυτοβοήθειας, δηλαδή ομάδων αλληλοϋποστήριξης για την καλύτερη αντιμετώπιση και διαχείριση δυσκολιών που σχετίζονται με την κατάθλιψη και τα καταθλιπτικά συμπτώματα. 
Η παροχή θεραπευτικής υποστήριξης σε άτομα που αντιμετωπίζουν κατάθλιψη μέσω ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων που θα συντονίζουν ειδικά καταρτισμένοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας. 
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 


ΑΡΧΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “ΜΑΖΙ”


1. Το σωματείο έχει μη-κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Όσα έσοδα ενδεχομένως προκύπτουν διατίθενται για την υποστήριξη της λειτουργίας των προγραμμάτων του και την περαιτέρω ανάπτυξη τους. Το σωματείο καταβάλλει κάθε προσπάθεια να καλύπτει τις ανάγκες του με εθελοντική εργασία.

2. Μέλη έχουν δικαίωμα να γίνουν – με την υποβολή αίτησης και την καταβολή ετήσιας συνδρομής (περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα "Εγγραφή Μελών" ):

α) Όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, π.χ. άτομα στα οποία έχει διαγνωσθεί Διαταραχή Διάθεσης, άτομα που πιστεύουν ότι πάσχουν από Διαταραχή Διάθεσης, οι συγγενείς και φίλοι των ατόμων που πάσχουν ή πιστεύουν ότι πάσχουν από διαταραχή διάθεσης.

β) Πρόσωπα  που ενδιαφέρονται με οποιονδήποτε τρόπο να στηρίξουν τους σκοπούς του ΜΑΖΙ.

3. Το σωματείο προστατεύει το ιατρικό απόρρητο των μελών του. 

Η  οποιαδήποτε συλλογή πληροφοριών χρησιμοποιείται μόνο για την καλύτερη λειτουργία των προγραμμάτων του σωματείου. 

Για την όποια συμμετοχή σε επιστημονική έρευνα απαιτείται πλήρη ενημέρωση  και γραπτή συναίνεση των μελών. 

Η  τήρηση και άρση του ιατρικού απορρήτου διέπεται από τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας.


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ


Οι Διαταραχές της Διάθεσης (παλιότερα Συναισθηματικές Διαταραχές) είναι μια ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από διαταραχή της συναισθηματικής διάθεσης. Αναφέρονται δηλαδή σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες παρατηρείται μεταβολή της συναισθηματικής κατάστασης του ατόμου, σε σημείο να επηρεάζεται η όλη συμπεριφορά του και η αντίληψή του σχετικά με τον κόσμο, τους ανθρώπους και τη ζωή.

 Η μεταβολή της συναισθηματικής κατάστασης γίνεται με τρόπο τέτοιο που να εντοπίζεται σταθερά και υπερβολικά προς τη μία (θλίψη) ή την άλλη (ευφορία) κατεύθυνση ή να διακυμαίνεται υπερβολικά πότε προς τη μία και πότε προς την άλλη κατεύθυνση.

Όταν η τάση αυτή εντοπίζεται στην κατεύθυνση της θλίψης τότε μιλάμε για Καταθλιπτικές Διαταραχές. Όταν η κατεύθυνση είναι και αντίστροφη, δηλαδή με επεισόδια καταθλιπτικής διάθεσης και με επεισόδια "μανίας" (δηλαδή υπερβολικής και κυρίως ασυγκράτητης επίπλαστης ευφορίας), τότε μιλάμε για Διπολικές Διαταραχές.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συγχέουμε τη φυσιολογική ανθρώπινη μεταβολή των συναισθημάτων (καμιά φορά και χωρίς προφανή λόγο) με τις Διαταραχές Διάθεσης. Η ειδοποιός διαφορά βρίσκεται στην ένταση και τη διάρκεια των συναισθημάτων, στη σημαντική έκπτωση της λειτουργικότητας του ατόμου (στον κοινωνικό, επαγγελματικό, σχολικό ή άλλο τομέα) και στα συνοδά σωματικά συμπτώματα (αϋπνία/υπερυπνία, ανορεξία/βουλιμία, ψυχοκινητική διέγερση/επιβράδυνση κ.ά.). Ενίοτε, στις Διαταραχές αυτές μπορεί να υπάρχει ακόμη διαταραχή του ελέγχου της πραγματικότητας, καθώς και τάσεις ή πράξεις αυτοκαταστροφής ή αυτοκτονίας.   


Οι Διαταραχές της Διάθεσης περιλαμβάνουν:

•Τις Καταθλιπτικές Διαταραχές.

•Τις Διπολικές Διαταραχές.

•Τη Διαταραχή της Διάθεσης Προκαλούμενη από Ουσίες.

•Τη Διαταραχή της Διάθεσης Οφειλόμενη σε Γενική Ιατρική Κατάσταση.


Αξίζει εδώ να διευκρινίσουμε ότι η συναισθηματική διάθεση ή απλά διάθεση (mood) είναι ο καθολικός και σταθερός συναισθηματικός τόνος που βιώνεται εσωτερικά από το άτομο.

 Η διάθεση διακρίνεται από το συναίσθημα (affect) το οποίο αποτελεί την εξωτερική έκφραση της διάθεσης. Καθώς η εξωτερική έκφραση ενός καταθλιπτικού ή μανιακού ασθενή δεν είναι πάντα καταθλιπτική ή ευφορική αντίστοιχα, πιο σωστά οι Διαταραχές περιγράφονται σαν "Διαταραχές της Διάθεσης" και όχι "Συναισθηματικές".

Οι Διαταραχές της Διάθεσης είναι από τις πιο συχνές ψυχιατρικές διαταραχές. Ταλανίζουν πλήθος συνανθρώπων μας, τους δικούς μας ανθρώπους, ίσως κι εμάς τους ίδιους…

Όμως, με τα σύγχρονα θεραπευτικά μέσα, οι Διαταραχές της Διάθεσης είναι ασθένειες που μπορούν να αντιμετωπιστούν: η πρόοδος στην ψυχοφαρμακολογία και η εφαρμογή ποικιλίας ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων άνοιξαν το δρόμο προς την αποτελεσματική θεραπεία. 

Παρ’ όλα αυτά, ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων με Διαταραχές Διάθεσης δεν αξιοποιούν τις υπάρχουσες θεραπείες λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης, της άγνοιας, των στερεοτύπων, των μύθων, των προκαταλήψεων και του κοινωνικού στίγματος που όλα τα παραπάνω δημιουργούν.

Στόχος του ΜΑΖΙ είναι να προσφέρει ενημέρωση και υποστήριξη και να βοηθήσει στην καταπολέμηση του στίγματος και των προκαταλήψεων.


Στοιχεία επικοινωνίας:
Δράμα, Ελλάδα
info@mazi.org.gr Τηλ: 801 1000 201 αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα 11:00 - 14:00 και 17:00 - 21:00 , ΦΑΞ: 210 2852925
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×