op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών Δήμου Ιωαννίνων

Δομές-Υποδοχή-Καταλύματα για άνεργους, άστεγους, πρόσφυγες, κακοποιημένες γυναίκες, χρήστες, ανήλικους, ψυχικά πάσχοντες, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα

"Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών Δήμου Ιωαννίνων αποτελεί δίκτυο Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στα Ιωάννινα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Γ ΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ


Το 1993, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε τη Διακήρυξη εναντίον της Βίας κατά των Γυναικών.

Στο άρθρο 1 της εν λόγω διακήρυξης ορίζεται η « βία κατά των γυναικών» ως «κάθε πράξη βίας με βάση το φύλο, η οποία έχει ή μπ ορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη σωματική, τη σεξουαλική ή την ψυχολογική βλάβη ή οδ ύνη για τη γυναίκα, συμπεριλαμβανομένης της απειλής για τέτοιες πράξεις , τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό βίο».

Η διάσταση του φύλου στην εξατομικευμένη συμβουλευτικ ή υποστήριξη λαμβάνει υπόψη της το φύλο, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των δυ σκολιών και των προβλημάτων που  προκύπτουν από αυτό, συμβάλλοντας με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο στην ενδυνάμωση και στην στήριξη των γυναικών.

Η εργασία με τα θύματα κακοποίησης είναι προσηλωμέν η στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στις κατοχυρωμένες αρχές του Χάρτη του Οργανισμού Η νωμένων Εθνών και στο Διεθνές Δίκαιο.

 Η εργασία με τα θύματα κακοποίησης πρέπει να είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε μορφή προκατάληψης ή/και διάκρισης στη βάση της οικ ονομικής και κοινωνικής τους κατάστασης, της καταγωγής, του μορφωτικού επιπέδου, της εθνικότητας, της φυλής, του φύλου, της θρησκείας, της ηλικίας, των φυσικών τους ικανοτήτων, του σεξουαλικού τους προσανατολισμού και της νομικής τους υπόστασης.

Στη συνεργασία με τα θύματα κακοποίησης τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:


• Δεν ασκείται κριτική στις μέχρις στιγμής εμπειρίες, στη συμπεριφορά και στις επιλογές των φιλοξενουμένων γυναικών.

• Διασφαλίζεται το απόρρητο σε όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερη προσοχή χρήζει το θέ μα της διακίνησης πληροφοριών που αφορούν περιπτώσεις θυμάτων κακοποίησης.

Το θύμα πρέπει να γνωρίζει για τη διακίνηση των προσωπικών του δεδομένων και εγγράφων και να συναινεί. Τούτο προϋποθέτει ότι το θύμα τυγχάνει πλήρους και αντικειμενικής ενημέρωσης για την υπόθεσή του.

• Παρέχεται ασφάλεια, προστασία και δίκαιη μεταχείρισ η στις κακοποιημένες γυναίκες και στα παιδιά τους.

Τα θύματα προστατεύο νται από οποιαδήποτε μορφή βλάβης, αντιποίνων και επαναθυματοποίησης.

• Διασφαλίζεται η αρχή της αυτοδιάθεσης και του σεβασ μού των αποφάσεων και των κακοποιημένων γυναικών. Το θύμα αποφασίζει αφού εν ημερωθεί για όλες τις πιθανές επιλογές του. Οι αποφάσεις αυτές τυγχάνουν σεβασμού, εφόσον δεν αντιβαίνουν στην ισχύουσα Νομοθεσία.

• Επιδιώκεται η διεπιστημονική συνεργασία.


ΣΤΟΧΟΙ


Στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών φιλοξενούνται γυναίκες θύματα έμφυλης βίας μαζί με τα παιδιά τους, μέχρι την ηλικ ία των δεκαοκτώ ετών, εφόσον πρόκειται για κορίτσια, και των δώδεκα, εφόσον πρόκ ειται για αγόρια.

 Στην περίπτωση των ανήλικων αγοριών οι φορείς παραπομπής, οι οποίοι αν αφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, λαμβάνουν υπόψη τους το όριο η λικίας των δώδεκα ετών και αναλαμβάνουν την ευθύνη να παραπέμψουν το άρρεν τέκ νο σε αρμόδιο για την ηλικία του φορέα φιλοξενίας.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών παρέχει ασφαλή διαμονή στις γυναίκες αυτές και στα παιδιά τους προστατεύοντάς τους από τ ον θύτη.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, λόγω της ανάγκης απομάκρυνσης των θυμάτων από την εστία της βίας, και, ειδικότερα, κατά την περίοδο της κρίσης.

 Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών παρέχει τη δέουσα ψυχοκοινωνική και άλλη στήριξη στις γυναίκες αυτές, ώστε να αντιμετωπ ίσουν τόσο τα προβλήματα που προκύπτουν από την εν λόγω συνθήκη, όσο και τις τρα υματικές τους εμπειρίες.

Ως εκ τούτου, οι γυναίκες, εφόσον απαλλαγούν από τη βία και ανακτήσουν τις δυνάμεις τους και  την αυτοπεποίθησή τους, θα είναι πλέον σε θέση να σ υνεχίσουν τη ζωή τους σε νέες βάσεις και να στηρίξουν την όποια επιλογή τους με ή χωρίς τον σύντροφο ή τον σύζυγό τους."

Στοιχεία επικοινωνίας:
Αβέρωφ 6, Ιωάννινα 452 21, Ελλάδα
Τηλ.: 26510.01.049
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×