op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιλίου

Κοινωνικά Παντοπωλεία

"Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιλίου αποτελεί δίκτυο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Αθήνα. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ιλίου στοχεύει στην κοινωνική προστασία και μέριμνα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται από τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Επιδιώκει να συμβάλει μέσα από οριζόντια δέσμη ενεργειών ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης στη μερική άρση των συνεπειών της φτώχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης ατόμων και οικογενειών.

Προβάλει, κινητοποιεί και ευαισθητοποιεί με βάση τα παραπάνω αιτήματα και ανάγκες τον πληθυσμό της πόλης μας καθώς και άλλους συλλογικούς φορείς, ιδιώτες, τοπικές επιχειρήσεις  κλπ. για να συνδράμουν στην προσπάθεια στήριξης και αλληλεγγύης προς οικονομικά αδύναμες και ευπαθείς κατηγορίες του κοινωνικού ιστού της πόλης μας.

Προμηθεύει με προϊόντα συγκεκριμένου κόστους κατ’ ελάχιστον τον μήνα, σε άτομα που έχουν κάρτα απόρου προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπεια των ωφελουμένων.

 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου διανέμονται κάθε μήνα δωρεάν σε δικαιούχες ομάδες πολιτών:

·        Τυποποιημένα τρόφιμα και κατεψυγμένα προϊόντα

·        Είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας

·        Είδη βρεφοανάπτυξης

·        Είδη ένδυσης και υπόδησης

·        Είδη οικιακού εξοπλισμού

·        Εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό υλικό (π.χ. βιβλία, παιχνίδια κλπ.)

 

Ο στόχος που υπηρετείται είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών διαβίωσης κατοίκων του Δήμου μας, που αδυνατούν οικονομικά να ανταποκριθούν ώστε να διασφαλιστεί μια αξιοπρεπής συνθήκη επανένταξης τους στην τοπική κοινωνία ή συγκράτησης στοιχειωδών όρων διαβίωσης.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
 1. Έλληνες πολίτες και ομογενείς, που είναι είτε δημότες είτε κάτοικοι του Δήμου μας.
 2. Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο μας και διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο εξυπηρετεί:

·        Μοναχικά άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ανεργία.

·        Ζευγάρια ή οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, κοινωνικοοικονομικά προβλήματα ή ανεργία.

·        Άτομα με ειδικές ανάγκες ή με αναπηρία 67% και άνω με οικονομικά προβλήματα.

 

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα των οικονομικά αδύναμων:

·        Άγαμοι – μοναχικά άτομα με ετήσιο εισόδημα έως 6.000 €

·        Διμελείς οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 7.500 €. Στο ποσό αυτό προστίθενται 1.200 € για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος.

Το εισόδημα προσδιορίζεται αφαιρουμένου του ενοικίου εφόσον δεν υπάρχει κανένα ακίνητο ιδιοκτησίας των μελών, που να υπερβαίνει τα 80 τ.μ.

Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, αφαιρείται επίσης το ετήσιο άθροισμα των δόσεων σε δάνεια που καλύπτουν πρωτογενείς άμεσες ανάγκες διαβίωσης (Στέγαση κλπ), όπως τα σχετικά ποσά προκύπτουν από αποδεικτικά έγγραφα αναγνωρισμένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

 

Προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα ανέργων και μακροχρόνια ανέργων:
 • Η ανεργία από 6 μήνες και άνω με κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μακροχρόνιας ανεργίας με κάρτα ανεργίας σε ισχύ θεωρημένη και βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 7.500 € για διμελείς οικογένειες. Στο ποσό αυτό θα προστίθενται 1.200 € για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

 
 1. Αίτηση (παρέχεται από τα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας).
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση κωλύματος αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του οικονομικού έτους 2012 - Ε1 σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η εκκαθάριση – και του φορολογικού εντύπου Ε9, διαφορετικά Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που πιστοποιεί ότι ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να κάνει φορολογική δήλωση γιατί δεν έχει εισοδήματα.
 5. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ / τηλεφώνου που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας στο Δήμο Ιλίου.
 6. Μισθωτήριο οικίας θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση ενοικίου).
 7. Βιβλιάριο ασφάλισης.
 8. Γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή βεβαίωση εγγραφής στα αντίστοιχα μητρώα της Πρόνοιας σε περίπτωσης χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας.
9.     Όσον αφορά τις αποδοχές: βεβαίωση αποδοχών από εργοδότη ή  απόκομμα σύνταξης / απροστάτευτων τέκνων, πολυτεκνίας, χηρείας, βεβαίωση επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

10.         Κάρτες ανεργίας. 

11.             Αποδεικτικό για τρέχουσες δόσεις σε δάνεια ή ανεξόφλητοι   λογαριασμοί (Γενικά οποιοδήποτε έγγραφο δηλώνει έντονη οικονομική δυσχέρεια στην οικογένεια).

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, οποιοδήποτε πρωτότυπο έγγραφο θα φωτοτυπείται στα γραφεία της Υπηρεσίας μας.

 

 Πρόγραμμα διανομής μαγειρεμένου φαγητού

 
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου διανέμει, μαγειρεμένο φαγητό για οικογένειες που τους έχει διακοπεί το ρεύμα ή όσους δε μπορούν να ενισχυθούν με πακέτα τροφίμων και να τα μαγειρέψουν γιατί δεν αυτοεξυπηρετούνται.

Πρόκειται για πλήρη γεύματα 7μέρες τη βδομάδα μέσω cattering που πληρώνεται με χρήματα από το αποθεματικό του Δήμου Ιλίου. 

    Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια τα οποία ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου, δε μπορούν όμως για τους ανωτέρω λόγους να χρησιμοποιήσουν τα πακέτα τυποποιημένων τροφίμων που τους αναλογούν μηνιαίως.

Η Κοινωνική Υπηρεσία καταβάλλει, μέσα από το πρόγραμμα αυτό, σημαντική προσπάθεια, προκειμένου να μετριάσει τις συνέπειες της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των άπορων δημοτών του Ιλίου και να περάσει όσο πιο ξεκάθαρα μπορεί το μήνυμα ότι

"κανένας δημότης δεν είναι μόνος του στην κρίση".


Οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν στα προγράμματα ενίσχυσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, καθώς και όσοι επιθυμούν να καταθέσουν την προσφορά του σε τρόφιμα, ρούχα ή άλλα είδη καθημερινής διαβίωσης, μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου 

 
Διεύθυνση:Νέστορος 101 Β' Όροφος, 

Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-15:00.
Τηλ. Επικοινωνίας: 213.2030.015 και 017 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ"

Στοιχεία επικοινωνίας:
Νέστορος 101, Ίλιον 131 22, Ελλάδα
Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-15:00. Τηλ. Επικοινωνίας: 213.2030.015 και 017
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×