op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγίας Παρασκευής

Κοινωνικά Παντοπωλεία

"Η ανάγκη των καιρών και η συνεργασία όλων μας, γέννησαν την ιδέα της δημιουργίας ενός Κοινωνικού Δικτύου Αλληλεγγύης ,που θα γίνει σημείο αναφοράς ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή ,τους κοινωνικούς φορείς, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ,τις επιχειρήσεις και τους δημότες. Προβληματιζόμαστε και δημιουργούμε μαζί το Κοινωνικό Παντοπωλείο της πόλης μας.

«Ένα από τα μυστικά της ζωής είναι πως ό,τι αξίζει να κάνουμε, είναι αυτά που κάνουμε για τους άλλους» Lewis Caroll 1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σύσταση και η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου αποτελεί πρώτιστα κοινωνική αλληλέγγυα δράση ,που το αποτύπωμα της εμφανίζει το βαθμό της κοινωνικής ευαισθησίας των τοπικών κοινωνιών. 

Η αξιολόγηση της εφαρμογής της συγκεκριμένης δομής για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού, γίνεται με βάση τα επιμέρους κριτήρια που θα καθοριστούν από την κάθε αλληλέγγυα παρέμβαση. 


Απευθύνεται και αφορά στις υπηρεσίες ,στους φορείς ,στους συλλόγους ,στους επαγγελματίες και στους δημότες που : • ασχολούνται με την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, • εστιάζουν την δράση τους σε άτομα ή ομάδες του πληθυσμού που απειλούνται άμεσα ή κινδυνεύουν από τους πολλαπλούς παράγοντες του κοινωνικού αποκλεισμού, • σχεδιάζουν ή εντάσσουν στην λειτουργία τους δομές για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες .

2. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 


Τα φαινόμενα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ,είναι αναγκαίο να εκτιμηθούν και να αρθούν μέσα από δράσεις των τοπικών κοινωνιών, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες και στις τοπικές συνθήκες. 

Με βάση αυτή την αρχή, επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί η αποσπασματικότητα μεμονωμένων δράσεων ,η έλλειψη κοινής ευθύνης και συμμετοχής ,η αδυναμία άρσης των στερεοτύπων καθώς και η ανεπαρκής κοινωνική συνείδηση στα κοινωνικά φαινόμενα των τοπικών κοινωνιών. 

Γι’ αυτό κρίνεται αναγκαία η ενεργοποίηση του Δήμου και η δράση του ως πυλώνα αξιοποίησης της αλληλέγγυας οικονομίας. Η σύσταση του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι εργαλείο δικτύωσης των κοινωνικών φορέων της κάθε περιοχής, δεσμεύοντας τις δράσεις τους προς ένα κοινό σκοπό.
3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι δωρεάν «αγορές» για απόρους ,που αφορούν σε είδη παντοπωλείου, τρόφιμα, απορρυπαντικά, παιδικά ενδύματα και υποδήματα, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ. Έτσι ενισχύεται η κοινωνική συνοχή καθώς στηρίζεται τόσο στον εθελοντισμό της κοινωνίας των πολιτών όσο και στις εθελοντικές προσφορές επιχειρήσεων (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) και ιδιωτών . 


Το μοντέλο δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι στην ουσία ένας «πολυχώρος» κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών, διαμορφωμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρει στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που προσέρχονται σε αυτόν: • Κάλυψη βασικών αναγκών • Υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης • Δικτύωση με το κοινωνικό περιβάλλον. Ουσιαστικά οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε σταδιακά και σε βάθος χρόνου, οι διαφορετικές αυτές υπηρεσίες να είναι αλληλοσυνδεόμενες και αλληλοτροφοδοτούμενες.

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αγίας Παρασκευής διέπεται από τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας ,ο οποίος εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται ως προς τα άρθρα του, μόνο με απόφαση της ειδικής επιτροπής. Τα άρθρα του κανονισμού λειτουργίας είναι τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΚΟΠΟΙ-ΣΤΟΧΟΙ 


Μέσα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο επιδιώκεται ο συνδυασμός ποικίλων υπηρεσιών ,που συγκλίνουν στην υποστήριξη και διευκόλυνση της κάλυψης των βασικών αναγκών ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Οι επιμέρους στόχοι του αφορούν : 1. Στην παροχή βασικών ειδών διατροφής 2. Στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών 3. Στην ανάπτυξη βασικών ατομικών δεξιοτήτων (κοινωνικές δεξιότητες, βασικές γνώσεις και εξοικείωση με το κοινωνικό περιβάλλον κ.λ.π) Σκοπός του είναι να καλύψει τις ανάγκες όσων στηρίζει και να προσφέρει όχι μόνο παροχές σε είδος αλλά και υπηρεσίες ,με απώτερο σκοπό να τους βοηθήσει να στηριχθούν στις δικές τους δυνάμεις. Με την πάροδο του χρόνου, τα άτομα και οι οικογένειες που καλύπτει θα ανεξαρτητοποιούνται και νέα μέλη θα εντάσσονται στη θέση τους.

Η κοινωνική του προσφορά δεν έγκειται στο καθησυχασμό και στη διαιώνιση μιας δυσάρεστης κατάστασης, αλλά στο ξεπέρασμα αυτής ,ώστε να βοηθηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα προσφέρει στους δικαιούχους του κυρίως τρόφιμα και προϊόντα μη ευπαθή , όπως γάλατα εβαπορέ ,ρύζι, ζυμαρικά , αλεύρι, όσπρια, λάδι ,ζάχαρη, κονσέρβες ,παιδικές κρέμες, βασικά είδη καθαριότητας , όπως χαρτικά ,απορρυπαντικά ,σαπούνια, χλωρίνη ,καθώς και είδη περιποίησης βρεφών όπως πάνες, μωρομάντηλα, κ.λ.π.

Η λειτουργία του θα εξαρτηθεί και από την ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας όσον αφορά στη προσφορά και αλληλεγγύη. Επιπρόσθετος στόχος είναι η δυνατότητα απόκτησης ψυγειοκαταψυκτών, ώστε να συντηρούνται και να διατίθενται κατεψυγμένα τρόφιμα όπως κρέατα, ψάρια ,λαχανικά κ.λ.π. Σε ανεξάρτητο χώρο εντός του Παντοπωλείου θα διατίθενται επίσης δωρεάν μεταχειρισμένα παιδικά είδη ένδυσης και υπόδησης ,παιχνίδια ,βιβλία, είδη οικιακής χρήσης ,ηλεκτρικές συσκευές κ.λ.π., σε καλή κατάσταση, που θα προέρχονται από δωρεές συμπολιτών μας.


Η παροχή άλλων υπηρεσιών αφορά κυρίως στην απόκτηση πρόσθετων ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων ,όπως η στήριξη σε συνεργασία με ειδικούς φορείς (ΟΑΕΔ) ,η συμβολή σε δωρεάν υπηρεσίες τοπικών επαγγελματιών (γιατροί, ψυχολόγοι, παιδαγωγών ),κ.λ.π. 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας και για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος συστήνεται πενταμελής επιτροπή η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: • Τον Δήμαρχο του Δήμου Άγιας Παρασκευής • Τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίας Παρασκευής • Τον ορισθέντα ως Υπεύθυνο της δράσης, Δημοτικό Σύμβουλο • Έναν Κοινωνικό Λειτουργό • Έναν Διοικητικό Υπάλληλο 


Η επιτροπή συγκεντρώνει τις αιτήσεις όσων επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, αποφασίζει την έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων και εισηγείται τυχόν ανάγκες τροποποίησης του παρόντος κανονισμού μετά από πρόταση της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Θα τηρείται βιβλίο καταγραφής εισερχομένων ειδών που θα προέρχονται από προσφορές, δωρεές τόσο των κατοίκων όσο και των εταιρειών/ επιχειρήσεων.

Η διαχείριση προσωπικών δεδομένων των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων καθώς και η τήρηση αρχείου, διέπονται από τις σχετικές διατάξεις περί απορρήτου και προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και τα διαχειρίζονται μόνο τα στελέχη του γραφείου κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας. Ένας υπάλληλος του Δήμου θα αναλάβει την γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος. Όλες οι αιτήσεις των δικαιούχων θα επανεξετάζονται σε ετήσια βάση από την επιτροπή.


Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο αποτελούμενο από τρεις αίθουσες : • Ένα χώρο γραφείου • Ένα χώρο αποθήκευσης τροφίμων • Ένα χώρο αποθήκευσης παιδικής ένδυσης ,υπόδησης, παιχνιδιών ,ειδών καθαριότητας και άλλων Οι χώροι θα είναι ειδικά διαμορφωμένοι για την αντίστοιχη χρήση και θα φέρουν ειδική σήμανση. 


Θα λειτουργεί για τους δικαιούχους κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα από 10:00 έως 14:00, ενώ για την παραλαβή των προσφερομένων ειδών θα λειτουργεί δύο φορές το μήνα ,ημέρες που θα ορίσει η επιτροπή, από τις 09:00 έως και τις 14:00, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων αργιών.


Η λογιστική παρακολούθηση των εισερχομένων και εξερχόμενων ειδών, καθώς και των παραδοθέντων αγαθών στους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος, θα ελέγχεται ηλεκτρονικά. Θα συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση μετά την λήξη της μηνιαίας χορηγίας στους δικαιούχους του προγράμματος, η οποία θα υπογράφεται από την πενταμελή επιτροπή.

Ο έλεγχος της καταγραφής και διακίνησης των ειδών θα γίνεται από τον ορισθέντα Δημοτικό Σύμβουλο και τον υπάλληλο του Δήμου. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα στελεχώνεται από υπάλληλο του Δήμου και μελλοντικά, από κατάλληλα εκπαιδευμένους εθελοντές για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων. 


ΑΡΘΡΟ 3: ΠΟΙΟΥΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ 


Το Κοινωνικό Παντοπωλείο υποστηρίζεται από την κοινωνία, άρα από όλους μας. Στηρίζει όμως τους άπορους και τους κοινωνικά αποκλεισμένους, δηλαδή όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας, άνεργους, μετανάστες κ.λ.π.

Στοχεύει στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης για έως ένα έτος, δηλαδή μέχρι τη στιγμή που θα είναι σε θέση να στηρίζονται αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις, όταν αυτό κριθεί εφικτό από την ειδική επιτροπή. Αναλυτικότερα, οι οικογένειες ή τα άτομα που θα αποκτούν πρόσβαση στο Κοινωνικό Παντοπωλείο θα πρέπει καταρχήν να είναι κάτοικοι της περιοχής, ενώ θα επιλέγονται, κατόπιν αιτήσεως τους, από την Ειδική Επιτροπή. 

Όσοι τελικά επιλεχθούν θα προμηθεύονται την Κάρτα Παροχών, με την οποία θα μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. 


ΑΡΘΡΟ 4 :ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ- TΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 


Η Κάρτα Παροχών αποτελεί το κλειδί για την πρόσβαση στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, διότι καθιστά τους κατόχους της, δικαιούχους του, δηλαδή «πελάτες» του.

Η χρονική διάρκεια ισχύος της κάρτας ορίζεται από την ειδική επιτροπή με δικαίωμα παράτασης, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε δικαιούχου, καθώς σκοπός της βοήθειας είναι η υλική και συναισθηματική υποστήριξη στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, ώστε οι ωφελούμενοι σε σύντομο χρονικό διάστημα να «σταθούν» ξανά στα πόδια τους. Επιπλέον, η Κάρτα Παροχών εκτός από πρόσβαση στα προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου, εξασφαλίζει και την ανωνυμία των δικαιούχων, σημαντικό θέμα για μία τοπική κοινωνία.

Για το σκοπό αυτό η Κάρτα Παροχών θα δύναται να αναγράφει εκτός από το όνομα του δικαιούχου και το όνομα ενός δεύτερου ατόμου ,εξουσιοδοτημένου , που ο δικαιούχος θα έχει ορίσει ως εκπρόσωπο του. Το άτομο αυτό, θα μπορεί να είναι μέλος της οικογένειας του δικαιούχου, ή στενό φιλικό του πρόσωπο, ή κάποιος εθελοντής που θα προμηθεύεται προϊόντα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο εκ μέρους του.

Τέλος, για τους δικαιούχους-κατόχους Κάρτας Παροχών που δε θα είναι σε θέση να παραβρίσκονται οι ίδιοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, λόγω ηλικίας ή άλλων ιδιαίτερων προβλημάτων, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου θα αναλαμβάνει τη μεταφορά των προϊόντων στο σπίτι τους, μέσω των Προγραμμάτων Βοήθειας στο Σπίτι ή άλλων σχετικών προγραμμάτων. 


ΑΡΘΡΟ 5:ΠΩΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ Η ΚΑΡΤΑ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


Όσοι δικαιούνται, βάσει κοινωνικών κριτηρίων, τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό αποκτώντας την Κάρτα Παροχών θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα λειτουργίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση Ενδιαφέροντος. 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας. 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 5. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δηλώσεως θεωρούμενη από τη ΔΥΟ και Ε9. 6. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς του Δήμου. 7. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου δημόσιου φορέα, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας. 8. Κάρτα Ανεργίας, εφόσον πρόκειται για ανέργους. 9. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Από την εξέταση των δικαιολογητικών θα διαπιστωθεί η κάλυψη ή μη των κοινωνικών κριτηρίων που περιγράφονται στο παρακάτω άρθρο: 


ΑΡΘΡΟ 6 :ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 


Απορία: Ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως 6.000 ευρώ. Μέλη Οικογένειας Εισόδημα 1 άτομο 6.000 € 2 άτομα 7.500 € 3 άτομα 9.000 € 4 άτομα 10.500 € 5 άτομα και άνω 13.000 € Οικογενειακή Κατάσταση: πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες, Περιουσιακή Κατάσταση, Αναπηρία ή Ύπαρξη προβλημάτων υγείας, Συνθήκες στέγασης, Ανεργία κ.λ.π


ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ • Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους καθώς και τους χώρους του Κοινωνικού Παντοπωλείου. • Οι δικαιούχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη της Κάρτας Παροχών. 


Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τον αρμόδιο υπάλληλο. • Η κάρτα ανήκει αποκλειστικά στον αναγραφόμενο σ’αυτή δικαιούχο και απαγορεύεται η μεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξαιρούμενου του εξουσιοδοτημένου συνδικαιούχου. • Οι κάτοχοι της ειδικής κάρτας μπορούν να τη χρησιμοποιούν –επιδεικνύουν αποκλειστικά και μόνο στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Η χρήση της απαγορεύεται σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Δήμου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. • Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίζουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό δικαιολογητικό που θα τους ζητηθεί από το Τμήμα της Κοινωνικής Πολιτικής. 


ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 


• Έλεγχος και έγκριση των αιτήσεων για τη συμμετοχή στη δράση. • Διακοπή της συγκεκριμένης παροχής σε οποιονδήποτε δικαιούχο που : > Παραβεί τον παρόντα κανονισμό. > Εξαντλήσει την ημερομηνία που έχει δικαίωμα για τις παραπάνω παροχές και αρνηθεί την επανεξέτασή του. > Δημιουργεί προβλήματα στους υπαλλήλους και στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου ή σε εξυπηρετούμενούς αυτού. 


ΑΡΘΡΟ 9:ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 


Οι πόροι του Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται από : 1. Επιχορήγηση -Χρηματοδότηση από το Κωδικό Αριθμό του προϋπολογισμού του Δήμου για τη συγκεκριμένη Δράση. 2. Δωρεές τοπικών επιχειρήσεων που θα προσφέρουν τα προϊόντα τους. 3. Από άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα, Ν.Π.Ι.Δ, Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ,Εκκλησίες. 4. Από προγράμματα της Ε.Ε. 5. Από δωρεές ,χορηγίες πολιτών. 


ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 


Υπεύθυνος για τη διαχείριση του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα είναι ορισμένος διοικητικός υπάλληλος του Δήμου ,ο όποιος θα τηρεί : 1. Τα απαραίτητα έντυπα και αρχεία και θα διεκπεραιώνει τις απαραίτητες διαδικασίες για την προμήθεια και αγορά των προϊόντων. 2. Βιβλίο των εισερχομένων και εξερχομένων προϊόντων του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 3. Αρχεία με δελτία αποστολής τροφίμων και ειδών του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 4. Αναλυτική κατάσταση παραλαβής προϊόντων ανά δικαιούχο."

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγίας Παρασκευής είναι δίκτυο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας για άτομα σε ανάγκη λόγω οικονομικής κρίσης.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Μεσογείων 419, Αγία Παρασκευή 153 43, Ελλάδα
Τηλ. Κέντρο: 2132004500 Κεντρικό FAX: 2132004531 e-mail: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×