op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕ.Θ.Ε.Α ΕΞΟΔΟΣ Θεραπευτική Κοινότητα

Αλληλέγγυα Υγεία , Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Αντιρατσιστικές - Αντιφασιστικές Οργανώσεις, Φεστιβάλ, Εθελοντικές Οργανώσεις, Συνεργατικά - Αυτόνομα ΜΜΕ, Εκδόσεις, Εναλλακτικά Έντυπα - Ιστοσελίδες, Δομές-Υποδοχή-Καταλύματα για άνεργους, άστεγους, πρόσφυγες, κακοποιημένες γυναίκες, χρήστες, ανήλικους, ψυχικά πάσχοντες, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Δίκτυα Συνεργατικότητας και Ανάπτυξης Καινοτομίας

"Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕ.Θ.Ε.Α ΕΞΟΔΟΣ αποτελεί δίκτυο Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Λάρισα. Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ υπήρξε η πρώτη μονάδα του προγράμματος που δημιουργήθηκε.

 Ξεκίνησε τη λειτουργία της το Νοέμβριο του 1989, κάτω από αντίξοες συνθήκες, στις εγκαταστάσεις της πρώην Παιδόπολης του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, στη Λάρισα.
Μια μεγάλη ομάδα μελών, οι οποίοι προέρχονταν από τη Θεραπευτική Κοινότητα ΙΘΑΚΗ του ΚΕΘΕΑ, εγκαταστάθηκαν στο χώρο και με τη βοήθεια ορισμένων έμπειρων μελών του προσωπικού του οργανισμού, ίδρυσαν το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ.

Η αντίδραση των κατοίκων της περιοχής υπήρξε έντονη και χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να καμφθεί.

Σημαντική υπήρξε η συμβολή της Δημοτικής Αρχής που από την πρώτη στιγμή υποστήριξε την προσπάθεια αυτή.


www.kethea-exodos.gr


Μονάδες
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ | Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων 2ο χιλιόμετρο Λάρισας - Γιάννουλης
415 00 Λάρισα
τηλ. 2410 251852
φαξ. 2410 251148

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ | Θεραπευτική Κοινότητα διαμονής 2ο χιλιόμετρο Λάρισας - Γιάννουλης
415 00 Λάρισα
τηλ. 2410 259500, 2410 532861
φαξ. 2410 259547

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ | Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης Κύπρου 103 (2ος όροφος)
412 22 Λάρισα
τηλ. 2410 555050
φαξ. 2410 555053


ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ | Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης Πηνειού 10, 1ος όροφος
412 22 Λάρισα
τηλ. 2410 237811, 2410 555473
φαξ. 2410 237811

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ | Πρόγραμμα Συμβουλευτικής στη Δικαστική Φυλακή Τρικάλων Κύπρου 103
412 22 Λάρισα
τηλ. 2410 254597


ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ | Πρόγραμμα Συμβουλευτικής στις Δικαστικές Φυλακές Λάρισας Κύπρου 103,
412 22 Λάρισα,
τηλ. 2410 254597, 2410 254863

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ | Πρόγραμμα Συμβουλευτικής στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσαβέτειας Κύπρου 103
412 22 Λάρισα
τηλ. 2410 254597

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ | Συμβουλευτικό Κέντρο Αγίου Νικολάου 10
421 00 Τρίκαλα
τηλ. 24310 29921
φαξ. 24310 29921

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ | Συμβουλευτικό Κέντρο Κύπρου 103 (2ος όροφος)
412 22 Λάρισα
τηλ. 2410 254863, 2410 254597
φαξ. 2410 254597


ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ | Τμήμα ΙΕΚ 2ο χιλιόμετρο Λάρισας - Γιάννουλης
415 00 Λάρισα
τηλ. 2410 251852
φαξ. 2410 251148

                 Τι είναι το ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας. Βρίσκεται δίπλα στους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους από την ίδρυση της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής Κοινότητας, το 1983.

Όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής: στο δρόμο, στα σωφρονιστικά καταστήματα, σε μονάδες σε όλη την Ελλάδα. To KEΘΕΑ απευθύνεται επίσης σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με άλλες μορφές εξάρτησης, όπως το αλκοόλ, ο τζόγος και το διαδίκτυο.

Τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ αντιμετωπίζουν ολοκληρωμένα την εξάρτηση και τα προβλήματα που τη συνοδεύουν, παρέχοντας συμβουλευτική και θεραπεία απεξάρτησης, υποστήριξη της οικογένειας, φροντίδα για θέματα υγείας και νομικές εκκρεμότητες, εκπαίδευση και κατάρτιση, επανένταξη στην κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας δεν χορηγούνται υποκατάστατα ή φάρμακα.

Στόχος είναι η πλήρης και σταθερή αποχή από τις ουσίες και η ισότιμη επανένταξη του ατόμου στην κοινωνία.

Το ΚΕΘΕΑ εφαρμόζει επίσης προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας σε εκπαιδευτικές κοινότητες όλων των βαθμίδων, ομάδες υψηλού κινδύνου για χρήση ουσιών και τις τοπικές κοινωνίες.

Αποτελεί δραστήριο οργανισμό εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα των εξαρτήσεων με προγράμματα και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου, στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους.
 
Αρχές - Φιλοσοφία

 

Η φιλοσοφία του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ δεν διαφέρει από την φιλοσοφία που διέπει τις Θεραπευτικές Κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο.


Βασίζεται στην πεποίθηση ότι η εξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες είναι το σύμπτωμα άλλων προβλημάτων του ατόμου, τα οποία μαθαίνει να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει με έναν υγιή τρόπο.

Στην Κοινότητα έχουν πρόσβαση όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος δεκτός είναι να είναι ενήλικας, εξαρτημένος από ψυχοτρόπες ουσίες και χωρίς κάποια σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

Δεν χορηγούνται υποκατάστατα σε καμία φάση της θεραπευτικής διαδικασίας.

Η οικειοθελής συμμετοχή είναι απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση της θεραπείας.


 

Λειτουργία
 

Η Κοινότητα αποτελεί κοινόβιο ατόμων οι οποίοι, μέσα από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα κοινά τους προβλήματα και να επιτύχουν την προσωπική τους αλλαγή.

Η παρακολούθηση του προγράμματος της Θεραπευτικής Κοινότητας διαρκεί 12 μήνες περίπου.

Στο χρονικό αυτό διάστημα κάθε άτομο που παρακολουθεί το πρόγραμμα συμμετέχει:
   
Σε ομάδες αυτοβοήθειας, όπου αναπτύσσεται η αλληλοβοήθεια και η αμοιβαία υποστήριξη για την αντιμετώπιση των προσωπικών δυσκολιών του καθένα.
   
Σε ομάδες εργασίας, όπου οικοδομείται η ομαδικότητα και η συνεργασία προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος.
   
Σε εκπαιδευτικές ομάδες προκειμένου να καλυφθούν τυχόν κενά στην ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.
   
Σε αθλητικές και δημιουργικές ομάδες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
Τα μέλη του προσωπικού λειτουργούν ως μοντέλα ρόλου και είναι οι εμψυχωτές και οι οδηγοί της θεραπευτικής διαδικασίας. 
 
Δραστηριότητες
 

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιεί παρεμβάσεις:

Οικολογικού χαρακτήρα.

Ενημερωτικού χαρακτήρα.

Κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

καθώς και εκδρομές εναλλακτικού τουρισμού (σκι, ορειβασία, rafting)
"Ο ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ έχει βασικό στόχο τη θεραπεία και την πρόληψη της χρήσης εξαρτητικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ελλάδας.


Είναι ένα από τα προγράμματα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) που παρέχει ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών στα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους και λειτουργεί από το 1989 στη Λάρισα.


Οι μονάδες του παρέχουν υπηρεσίες κινητοποίησης, θεραπείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής επανένταξης σε χρήστες και πρώην χρήστες εξαρτητικών ουσιών καθώς και υποστήριξη των οικογενειών τους.

Η παρέμβασή του είναι μακροχρόνια, εντατική και πολύπλευρη με κεντρικό άξονα τη διασφάλιση του δικαιώματος των χρηστών για ουσιαστική απεξάρτηση και αλλαγή τρόπου ζωής.
 
   
Η οικειοθελής προσέλευση είναι προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και χωρίς χρήση υποκατάστατων ή άλλων ουσιών.

Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα είναι απόρρητα. 
Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ διαθέτει Συμβουλευτικό Σταθμό στο κέντρο της Λάρισας, καθώς και στα Τρίκαλα, όπου γίνεται η προετοιμασία για ένταξη στη Θεραπευτική Κοινότητα (60 θέσεων), η οποία βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη.

Παράλληλα λειτουργεί το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης όπως και το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης που παρέχει συμβουλευτική και υποστήριξη σε μέλη οικογενειών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης εξαρτητικών ουσιών.


Η δομή του προγράμματος περιλαμβάνει ακόμη τα τμήματα Έρευνας & Τεκμηρίωσης, Εκπαίδευσης, Πόρων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διοίκησης - Οικονομικών.

Η διαπίστωση των αυξημένων εκπαιδευτικών αναγκών των μελών του προγράμματος οδήγησε το 2000 στη δημιουργία του Εναλλακτικού Σχολείου Ενηλίκων, της πρώτης οργανωμένης εκπαιδευτικής δομής για ενήλικους πρώην χρήστες σε θεραπευτικό πρόγραμμα ενηλίκων.Στεγάζεται σε ανακαινισμένο αυτόνομο κτίριο στις εγκαταστάσεις της Θεραπευτικής Κοινότητας και δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες «μαθητές» του να αναβαθμίσουν τους τίτλους σπουδών τους και να επανενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος λειτουργεί σύγχρονα εξοπλισμένο οδοντιατρείο καθώς και ξυλουργείο, το οποίο ως παραγωγική μονάδα καλύπτει τις ανάγκες του προγράμματος σε έπιπλα και ξυλουργικές εργασίες παρέχοντας ταυτόχρονα επαγγελματική κατάρτιση στα μέλη του.


Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Σωματική αποτοξίνωση και πλήρης αποχή από τη χρήση εξαρτητικών ουσιών.

Ψυχική απεξάρτηση.

Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαγγελματική κατάρτιση.

Κάλυψη βασικών εκπαιδευτικών αναγκών και βελτίωση εκπαιδευτικού επιπέδου.

Συστηματική αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας.

Παροχή συμβουλευτικής για την αντιμετώπιση των νομικών εκκρεμοτήτων.


Λειτουργεί:     Καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 09:00 μέχρι τις 17:00"

"Ο Συμβουλευτικός Σταθμός λειτουργεί στη Λάρισα από τον Οκτώβριο του 1990.

Απευθύνεται σε ενήλικους χρήστες εξαρτητικών ουσιών, στις οικογένειές τους αλλά και σε όποιον θέλει να ενημερωθεί για ζητήματα χρήσης και εξάρτησης.

Αποτελεί το πρώτο στάδιο θεραπείας του θεραπευτικού προγράμματος.

Παρέχει υπηρεσίες:

Eνημέρωσης για θέματα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης.

Συμβουλευτικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση της εξάρτησης.

Κλινικής αξιολόγησης της κατάστασης των εξαρτημένων, σχεδιασμού της.

Θεραπείας τους και παραπομπής σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Βασικής φροντίδας της υγείας και διευκόλυνσης των προσερχομένων προκειμένου να απευθυνθούν σε υπηρεσίες για ιατρικές εξετάσεις, θεραπεία κ.ά.

Κινητοποίησης και προετοιμασίας για ένταξη σε θεραπεία των χρηστών που το επιθυμούν.

Προσέγγισης σε δημόσιους χώρους (street - work) των χρηστών που διστάζουν να απευθυνθούν σε υπηρεσίες απεξάρτησης.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός παρέχει ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον που ενισχύει την προσπάθεια για σταδιακή μείωση της χρήσης ουσιών, για αποχή από την εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς και γενικά για αλλαγή του τρόπου ζωής.

Όσοι απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Σταθμό έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ομάδες αυτοβοήθειας και ταυτόχρονα έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του θεραπευτικού προγράμματος, μακριά από τους κινδύνους στους οποίους συνήθως εκτίθενται.
   
Το πρόγραμμα του Συμβουλευτικού Σταθμού διαρκεί 1 - 2 μήνες, οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, δεν χορηγούνται υποκατάστατα και η συμμετοχή των χρηστών είναι οικειοθελής.""Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης λειτουργεί στη Λάρισα από το 1993.

Αποτελεί το τελευταίο στάδιο της θεραπευτικής παρέμβασης σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που παρέχει ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών στα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους και απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει τη Θεραπευτική Κοινότητα.

Αρχή του Κέντρου είναι η ενεργή συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία και η συνεχής προσωπική του εξέλιξη.

Οι βασικοί στόχοι του είναι:

Η σταθεροποίηση της προσωπικής αλλαγής και εξέλιξης.

Η ολοκλήρωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και η επαγγελματική ένταξη.

Η αποκατάσταση των σχέσεων με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η οριστική ρύθμιση των νομικών εκκρεμοτήτων.

Η φροντίδα της σωματικής υγείας.

Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.

Επίσης, το Κέντρο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην ενεργοποίηση υποστηρικτικών δικτύων που θα λειτουργήσουν βοηθητικά στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των απεξαρτημένων πρώην χρηστών.

 Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Επανένταξης, οι συμμετέχοντες οργανώνουν ξανά τη ζωή τους σε επαγγελματικό, κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο, θέτουν νέους στόχους και τους πραγματοποιούν, αυτονομούνται και δημιουργούν τις προϋποθέσεις που θα τους επιτρέψουν να μείνουν μακριά από τα ναρκωτικά στην υπόλοιπη ζωή τους.

Για την υποστήριξή τους στην επίτευξη αυτών των στόχων, οι απεξαρτημένοι πρώην χρήστες συμμετέχουν σε ομαδικές και ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής.

Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης διαθέτει ξενώνα όπου φιλοξενούνται οι συμμετέχοντες μέχρι να εξασφαλίσουν δική τους στέγη.

Αυτό το στάδιο θεραπείας διαρκεί περίπου 12 μήνες. Μετά την ολοκλήρωσή του, αποφοιτούν από το ΚΕΘΕΑ σε μια επίσημη τελετή που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Διεύθυνση: Κύπρου 103 (2ος όροφος) Τ.Κ.: 41222 - Λάρισα

Τηλ.: 2410 555050 & 2410 555053 Fax: 2410 555053

E-Mail: rehab@kethea-exodos.gr"
"Το Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων, λειτουργεί από το 2000 ως εκπαιδευτική δομή ενηλίκων, στο επίπεδο κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για πρώην χρήστες εξαρτητικών ουσιών που είναι ενταγμένοι στο θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ή το έχουν ολοκληρώσει.

 Στη διάρκεια της πορείας του αποτέλεσε στην ουσία ένα κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων που απευθύνεται σε πρώην χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, από 19 ως 45 χρονών, ενταγμένους στις θεραπευτικές δομές του ΚΕΘΕΑ στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδος.Φιλοσοφία και Αρχές Λειτουργίας

Το Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων έχει κυρίως εναλλακτικό και μεταβατικό χαρακτήρα, καθώς αποσκοπεί στο να ενισχύσει την εκπαιδευτική και κοινωνική επανένταξη των συμμετεχόντων και να τους δώσει τη δυνατότητα να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους και να κάνουν εποικοδομητικές επιλογές στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης θεραπευτικής παρέμβασης.

Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που καλλιεργεί την πρωτοβουλία και την κριτική σκέψη των εκπαιδευομένων και αποσκοπεί στην καλύτερη σύνδεση του σχολείου με τη μάθηση, την εργασία και τη ζωή, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων και στην άμβλυνση των αιτιών της σχολικής αποτυχίας. [ "Μνήμης Ναός" ].

 Η διαμόρφωση ενός φιλόξενου και ποιοτικού κτηρίου εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις που λειτουργεί και η Θεραπευτική Κοινότητα ΕΞΟΔΟΣ, παίζει το δικό της ρόλο στην ακύρωση της αρνητικής εικόνας του αφιλόξενου τυπικού σχολείου.

Πρωτοποριακή είναι η εικαστική παρέμβαση, μέσα στον ίδιο το χώρο του σχολείου, του λαρισαίου ζωγράφου Χρ. Παπανικολάου με τη δημιουργία ενός νέου "παρεκκλησιού" στη θέση παλαιότερου που υπήρχε εκεί από την εποχή που οι εγκαταστάσεις ήταν παιδόπολη.
Περιγραφή λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.


1. Η συμβουλευτική... Παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού.

2. Τα σχολικά μαθήματα... Στα πλαίσια ενός διαμορφωμένου εβδομαδιαίου προγράμματος: Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι κατανέμονται σε τάξεις γυμνασίου και λυκείου με στόχο την απόκτηση του αντίστοιχου απολυτηρίου. Λειτουργεί τμήμα αποφοίτων με στόχο την εισαγωγή σε σχολές ΑΕΙ και AΤΕΙ.

Την άνοιξη κάθε έτους δημιουργείται τμήμα προπαρασκευαστικών μαθημάτων για την προετοιμασία ένταξης των μελών σε μία από τις παραπάνω τάξεις, την επόμενη σχολική χρονιά.

3. Η υποστήριξη φοιτητών ... Τα μέλη του προγράμματος που έχουν φοιτητική ιδιότητα υποστηρίζονται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και με φροντιστηριακά μαθήματα για τις εξετάσεις των σχολών τους.

4. Τα σεμινάρια επιμόρφωσης ... Καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους: Λειτουργούν τμήματα εκμάθησης Η/Υ με στόχο την απόκτηση πιστοποίησης ECDL. Λειτουργούν τμήματα ξένης γλώσσας σε επίπεδο First Certificate με στόχο την απόκτηση αντίστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου.

 5. Οι δράσεις ... Ομάδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ οι οποίες συμμετέχουν στο πρωτάθλημα εργαζομένων του Δήμου Λαρισαίων.

Εικαστικό Εργαστήρι και ομάδα φωτογραφίας με πολλές εκθέσεις στο ενεργητικό τους.

Ομάδα θεάτρου με ανοιχτές στο κοινό παραστάσεις.

Ομάδα έκδοσης του περιοδικού «exit». Η Bιβλιοθήκη μας.

Διεύθυνση: 2ο χιλ. Λάρισας - Γιάννουλης, Τ.Κ.: 41500 - Λάρισα Τηλ.: 2410 251852 Fax: 2410 251148 E-mail: educ@kethea-exodos.gr"

   
"Ο Συμβουλευτικός Σταθμός λειτουργεί στα Τρίκαλα από τον Ιούλιο του 2007.


Απευθύνεται σε ενήλικους χρήστες εξαρτητικών ουσιών, στις οικογένειές τους αλλά και σε όποιον θέλει να ενημερωθεί για ζητήματα χρήσης και εξάρτησης.


Αποτελεί το πρώτο στάδιο θεραπείας του θεραπευτικού προγράμματος.


Παρέχει υπηρεσίες:


Eνημέρωσης για θέματα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης.

Συμβουλευτικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση της εξάρτησης.

Κλινικής αξιολόγησης της κατάστασης των εξαρτημένων, σχεδιασμού της.

Θεραπείας τους και παραπομπής σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Βασικής φροντίδας της υγείας και διευκόλυνσης των προσερχομένων προκειμένου να απευθυνθούν σε υπηρεσίες για ιατρικές εξετάσεις, θεραπεία κ.ά.

Κινητοποίησης και προετοιμασίας για ένταξη σε θεραπεία των χρηστών που το επιθυμούν.

Προσέγγισης σε δημόσιους χώρους (street - work) των χρηστών που διστάζουν να απευθυνθούν σε υπηρεσίες απεξάρτησης.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός παρέχει ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον που ενισχύει την προσπάθεια για σταδιακή μείωση της χρήσης ουσιών, για αποχή από την εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς και γενικά για αλλαγή του τρόπου ζωής.

Όσοι απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Σταθμό έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ομάδες αυτοβοήθειας και ταυτόχρονα έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του θεραπευτικού προγράμματος, μακριά από τους κινδύνους στους οποίους συνήθως εκτίθενται.
   
Το πρόγραμμα του Συμβουλευτικού Σταθμού διαρκεί 1 - 2 μήνες, οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, δεν χορηγούνται υποκατάστατα και η συμμετοχή των χρηστών είναι οικειοθελής.


Λειτουργεί:     Καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 09:00 μέχρι τις 17:00."
"Το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης αντιμετωπίζει το ζήτημα της χρήσης ουσιών ως ένα σύμπτωμα που δεν αφορά μόνο τον χρήστη αλλά ολόκληρο το οικογενειακό σύστημα.

Διεθνείς έρευνες αλλά και η μακρόχρονη εμπειρία του ΚΕΘΕΑ έδειξαν ότι, ανεξάρτητα από τον ενδεχόμενο ρόλο της οικογένειας στη δημιουργία και διατήρηση της εξάρτησης, η συμμετοχή της στη θεραπευτική διαδικασία μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής παρέμβασης.

Το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης παρέχει ενημέρωση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και στήριξη σε ενδιαφερόμενους γονείς, αδέλφια και συζύγους / συντρόφους, ανεξάρτητα από το αν το ίδιο το εξαρτημένο άτομο έχει ενταχθεί σε θεραπεία.

Στόχοι του αποτελούν η ενημέρωση γύρω από τη χρήση και την εξάρτηση, η κατανόηση του καθοριστικού ρόλου της οικογένειας για τη θετική έκβαση της θεραπευτικής προσπάθειας, η προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων μέσα από ομάδες θεραπείας και η εξομάλυνση των δυσλειτουργιών στο οικογενειακό σύστημα.

Επιδιώκεται με αυτό τον τρόπο η υποστήριξη των γονέων για την κινητοποίηση των παιδιών τους, ώστε να ενταχθούν σε θεραπεία, αλλά και η εκπαίδευση των γονέων στη δημιουργία περιβάλλοντος το οποίο θα ενισχύσει την αποχή του εξαρτημένου μέλους από τη χρήση.

Οι υποστηριζόμενοι γονείς και οι λοιποί συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εντάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, σε ομάδες αλληλοβοήθειας. Μέσα από αυτές έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν, να συνεργαστούν και να συμβάλλουν στη λειτουργία του χώρου, ο οποίος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα βιώνεται ως δικός τους.

Τα προγράμματα οικογένειας διαρκούν περίπου όσο και η θεραπεία του εξαρτημένου μέλους της στο πρόγραμμα απεξάρτησης.

Διεύθυνση: Πηνειού 10 (1ος όροφος) Τ.Κ.: 41222 - Λάρισα

Τηλ.: 2410 237811 & 2410 555473 Fax: 2410 237811

E-Mail:Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης"


                   

                      Το περιοδικό «exit»
Το περιοδικό «exit» ξεκίνησε το 2003 ως προσπάθεια σύνδεσης και επαφής του Προγράμματος με την τοπική κοινωνία.

Την ευθύνη για την έκδοση του περιοδικού έχει το Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων - Τμήμα Εκπαίδευσης.

Η συντακτική ομάδα αποτελείται από μέλη σε όλες τις φάσεις του Προγράμματος τα οποία συναποφασίζουν για το ύφος και τη θεματολογία του με τη βοήθεια επαγγελματία δημοσιογράφου.

Τα θέματά του επιλέγονται με στόχο να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τον αναγνώστη σχετικά με ό,τι μπορεί να αφορά έναν ενεργό πολίτη.

Το περιοδικό διανέμεται δωρεάν σε κεντρικά σημεία της πόλης."


Στοιχεία επικοινωνίας:
2ο χιλ. Λάρισας - Γιάννουλης, Ελλάδα
info@kethea-exodos.gr Τηλ.: 2410 251839 και 2410 251853 Fax: 2410 251148
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×