op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δημοτικός Λαχανόκηπος Δήμου Παύλου Μελά

Αστικοί Λαχανόκηποι

"Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος Δήμου Παύλου Μελά αποτελεί δίκτυο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός της δράσης είναι να δοθεί η δυνατότητα σε 100 κατοίκους του Δήμου Παύλου Μελά, που δε διαθέτουν αγροτική ή άλλη ιδιοκτησία γης, να καλλιεργήσουν το δικό τους ατομικό μερίδιο για να καλύψουν μέρος των αναγκών τους στη σίτιση, αλλά και να συνεισφέρουν με την παραγωγή τους στην ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της Δομής παροχής συσσιτίου.

Η λειτουργία του Δημοτικού Λαχανόκηπου κρίνεται αναγκαία στις μέρες μας. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν χέρσες και ανεκμετάλλευτες δημοτικές εκτάσεις που σήμερα χρησιμοποιούνται για την ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων ενώ παράλληλα συμβάλλει στην περιβαλλοντική αναβάθμισή τους.

Συγχρόνως δίνεται κίνητρο για την ενασχόληση με την αστική γεωργία σε ομάδες του πληθυσμού που επιθυμούν να έχουν τα δικά τους λαχανικά και κηπευτικά προϊόντα για να συμπληρώσουν τις διατροφικές τους ανάγκες.

Εγκαταστάσεις:

Βρίσκεται στην περιοχή Μπαζούλη - αγροτεμάχιο 1224, κοντά στην περιφερειακή οδό της πόλης και επί της ασφαλτοστρωμένης αγροτικής οδού που ενώνει την Δημοτική Κοινότητα Πεύκων με την Δημοτική Κοινότητα Πολίχνη. Ο χώρος είναι προσβάσιμος με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Ωράριο λειτουργίας:

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος λειτουργεί Δευτέρα ως Παρασκευή 9:00 με 17:00

Εργαζόμενοι στη Δομή:

Στη δομή απασχολούνται μία γεωπόνος, μία επιστάτρια και μία κοινωνική λειτουργός.

Η γεωπόνος Είναι υπεύθυνη για την καθοδήγηση των δικαιούχων σχετικά με τις καλλιέργειες και αναλαμβάνει την πραγματοποίηση τακτικών σεμιναρίων με σκοπό τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές . Συντονίζει τους τρόπους δικτύωσης της δομής με την τοπική κοινωνία και τους φορείς στα πλαίσια της ανάπτυξης της κοινωνικής δικτύωσης.

Η επιστάτρια είναι υπεύθυνη για τη επίβλεψη του χώρου και της αποθήκης, αλλά και για την παροχή των κατάλληλων εργαλείων στους δικαιούχους.

Η Κοινωνική Λειτουργός υποδέχεται καθημερινά τους δικαιούχους και αναλαμβάνει την εμψύχωση και την ενδυνάμωση τους με σκοπό την ομαλή (επαν)ένταξη τους στην κοινότητα. Είναι υπεύθυνη σε συνεργασία με την αρμόδια κοινωνική Λειτουργό της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου για τον έλεγχο των νέων αιτήσεων.

Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι του Δημοτικού Λαχανόκηπου κρίνονται κάτοικοι του Δήμου που αποδεδειγμένα δε διαθέτουν αγροτική ιδιοκτησία ή άλλο καλλιεργήσιμο κομμάτι γης κοντά στην περιοχή όπου κατοικούν και πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων:

    Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

    Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή για τους αλλοδαπούς εγγράφου της αστυνομίας

    Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

    Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

    Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου.

Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου δικαιούχου:

    Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.

    Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β' ή α' βαθμού.

    Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.

    Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Συντονιστική Επιτροπή ς περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου

    Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

    Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι.

    Αντίγραφο, εφόσον υπάρχει, εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, ή του κοινωνικού λειτουργού της δομής, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ).

    Σε περίπτωση που το μονήρη άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της αιτήτριας οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή /και σύνταξη ή /και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.

    Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψήφιους δικαιούχους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στην κοινωνική υπηρεσία της δομής. Συγκεντρώνονται και αξιολογούνται από τους υπεύθυνους κοινωνικούς λειτουργούς της δομής και της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στη διατήρηση της ανωνυμίας.

Πρώτες ύλες:


Για τη λειτουργία του Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι απαραίτητη η εξεύρεση εργαλείων, σπόρων και βλασταριών κατάλληλα για τις διαφορετικές εποχιακές καλλιέργειες.

΄Ολες οι δωρεές και οι χορηγίες σε είδος καταγράφονται από τη Γεωπόνο της Δομής ."

Στοιχεία επικοινωνίας:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ, περιοχή Μπαζούλη, αγροτεμάχιο 1224
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×